නියමයන් සහ කොන්දේසි - "The Scale up shop"

1. පසුබිම සහ හැඳින්වීම

යුරෝපා සංගමය (EU) සහ ආර්ථික සහයෝගිතා සහ සංවර්ධනය සඳහා වූ ජෙර්මනු ෆෙඩරල් අමාත්‍යංශය (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development)-(BMZ) එකාබද්ධව සම - මුල්‍ය දායකත්වය දරමින් සහ GIZ Sri Lanka (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) (GIZ) මාර්ගෝපදේශනය යටතේ,Ceylon Chamber of Commerce, Dilmah Tea සහ National Innovation Agency (NIA) සහයෝගීතාවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ලද " කාබනික කෘෂිකර්ම අංශයේ කුඩා හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යසායන් සඳහා සහය" (Support to Small and Medium Enterprises in the Organic Agriculture Sector) වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස "Scale Up Shop" ක්‍රියාත්මක වේ.

ජාත්‍යන්තර වෙළදපොළට පිවිස තම නිෂ්පාදන කළඹ පුළුල් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ලාන්කීක නවොත්පාදකයින් සමඟ සම්බන්ද වී, ශ්‍රී ලාංකීය නිෂ්පාදන සහ අපනයන අංශයේ නවොත්පාදකයින්ගේ පිබිදවීමක් ඇති කිරීම මගින්, සහයෝගිතාවය වර්ධනය කර නව හවුල්කරිත්වයන් ගොඩනැගීම සහ ගෝලීය වෙලඳපොළ තුල ශ්‍රී ලංකාවේ අඩිපාර පුළුල් කිරීම (Scale Up Shop) හි ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය යුරෝපා සංගමය (EU) සහ ආර්ථික සහයෝගිතා සහ සංවර්ධනය සඳහා වූ ජෙර්මනු ෆෙඩරල් අමාත්‍යංශය (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development)-(BMZ) මුල්‍ය අනුග්‍රහය ඇතිව නිෂ්පාදනය කරන ලද අතර මෙහි අන්තර්ගතය වැඩසටහන් දියත් කෙරෙන හා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන හවුල්කරුවන්ගේ එකම වගකීම පිළිඹිබු වන අතර යුරෝපා සංගමය (EU) සහ ආර්ථික සහයෝගිතා සහ සංවර්ධනය සඳහා වූ ජෙර්මනු ෆෙඩරල් අමාත්‍යංශය (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development)-(BMZ) අදහස් වල සෘජු පිළිබිබුවක් නොකරයි.

 

2. "Scale up shop" සඳහා සම්බන්ද වීමට සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම්

නිෂ්පාදන සහ අපනයන අංශයේ නව්‍ය විසදුම් සහිත පුද්ගලයන් හෝ කණ්ඩායම් (හවුල්කාරිත්වයක්, සමාගමක් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්) ඔබ "Scale up shop" වැඩසටහන සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි. සියලුම පුද්ගලයින්, කණ්ඩායම් සාමාජකයින් සහ/හෝ සේවකයින් වැඩසටහන් මාර්ගෝපදේශවල දක්වා ඇති සුදුසුකම් නිර්ණායක සපුරාලිය යුතුය.

3. ඔබ සුදුසුකම් සපුරා නොමැතිනම් කුමක් සිදුවේද ?

"Scale up shop" වැඩසටහනට සහභාගී වීමට, අයදුම්කරුවන් වෙබ් අඩවියේ සපයා ඇති අයදුම්පත සම්පුර්ණ කර ඉදිරිපත් කල යුතුය. අනිවාර්ය ලෙස ඉස්මතු කර ඇති ක්ෂේත්‍ර වල පිළිතුරු සැපයීම අනිවාර්ය වන අතර නිවැරදි හා සත්‍ය තොරතුරු සැපයීම වැදගත් වේ.

ඉහත සියළු තොරතුරු, ලබා දී ඇති වැඩසටහන් මාර්ගෝපදේශ සහ නිර්දේශ වලට අනුකූල විය යුතුය.

4. අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම

"Scale up shop" වැඩසටහනට සහභාගී වීමට, අයදුම්කරුවන් වෙබ් අඩවියේ සපයා ඇති අයදුම්පත සම්පුර්ණ කර ඉදිරිපත් කල යුතුය. අනිවාර්ය ලෙස ඉස්මතු කර ඇති ක්ෂේත්‍ර වල පිලිතුරු සැපයීම වැදගත් වේ.

ඉහළ සියලු තොරතුරු, ලබා දී ඇති වැඩසටහන් මාර්ගෝපදේශ සහ නිර්දේශ වලට අනුකුල විය යුතුය.

5. තොරතුරු භාවිතය

අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ කොටසක් ලෙස හූ වැඩසටහන අතරතුර අයදුම්කරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඕනෑම තොරතුරක් ඇගයීම, තේරීම සහ සහායක අරමුණු සඳහා පමණක් භාවිතා කරනු ලැබේ. එලෙසින්ම ඉහත සඳහන් තොරතුරු කෙටි ලැයිස්තුගත කිරීම සහ තේරීම් ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වැඩසටහන් හවුල්කරුවන් සහ ප්‍රවීණයන් සමඟ තොරතුරු බෙදා ගත හැකි වේ. එකී සියලුම තොරතුරු දැඩි රහස්‍යභාවයෙන් සහ අදාළ දත්ත ආරක්ෂණ නීතිවලට අනුකුලුව හසුරුවනු ලැබේ.

6. නවොත්පාදකයින් කෙටි ලැයිස්තුගත කිරීම සහ තෝරා ගැනීම

"Scale up shop" වැඩසටහන සඳහා නවොත්පාදකයින් කෙටි ලැයිස්තුගත කිරීම සහ තෝරා ගැනීම ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන්ගෙන් සමන්විත මණ්ඩලයක් විසින් මෙහයවනු ලැබේ. මෙම මණ්ඩලය විසින් ගනු ලබන තීරණ අවසාන සහ බැඳී පවතිනු ඇත.නවොත්පාදකයින් විවිධ නිර්ණායක මද පදනම්ව ඇගයීමට ලක් කරනු ලබන අතර ඔවුන්ගේ විසදුම්වල නිර්මාණශීලිත්වය සහ සුවිශේෂිත්වය, තාක්ෂණික සෞඛ්‍යය සහ වාණිජකරණය සඳහා ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර ආක්රුතින්හි ශක්තිමත් බව ඇතුලත් වේ.

7. රහස්‍ය භාවය

නවෝත්පාදන ක්‍රියාවලියේදී රහස්‍යභාවයේ වැදගත්කම අපි තේරුම් ගනිමු. නවොත්පදකයින් විසින් සපයනු ලබන සියළුම රහස්‍ය තොරතුරු ඉහලම සංවේදීතාවකින් හසුරුවනු ලැබේ. අප එවැනි තොරතුරුවල රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කරන අතර වැඩසටහනේ ඇගයීම් සහ සහාය අරමුණු සඳහා අවශ්‍ය පරිදි හැර, පුර්ව අනුමැතියකින් තොරව කිසිදු තෙවන පාර්ශවයකට හෙළි නොකරන්නෙමු.

8. ජයග්‍රාහකයින් තොර ගැනීම සහ ත්‍යාග ප්‍රධානය කිරීම

"Scale up shop" වැඩසටහනේ ජයග්‍රාහකයින් තෝරා ගනු ලබන්නේ වැඩසටහනේ මාර්ගෝපදේශවල දක්වා ඇති ඇගයීම් නිර්ණායක මත පදනම්වය. වැඩසටහන් වෙබ් අඩවියේ විස්තර කර ඇති පරිදි තෝරාගත් නවොත්පාදකයින් සඳහා ත්‍යාග ප්‍රධානය කෙරේ. ත්‍යාග ගණන සහ වටිනාකම තීරණය වන්නේ වැඩසටහන් සංවිධායකයන්ගේ ස්වයං අභිමතය පරිදිය.

 

9. වගකීම් පිළිබඳ සීමාවන්

"Scale up shop" වැඩසටහනට සහභාගී වීම මගින්, අයදුම්කරුවන් "GIZ Sri Lanka Dilmah Tea" සහ ඔවුන්ගේ අනුබද්ධිත ආයතන, හවුල්කරුවන් සහ සේවකයින් වැඩසටහන තුල සිදුවන්නට හැකි ඕනෑම වගකීම්, හානි, හිමිකම් හෝ වියදම් වලින් නිදහස් කර තබා ගැනීමට එකඟ වේ. "GIZ Sri Lanka Dilmah Tea" වැඩසටහනට සහභාගී වීමෙන් හෝ එහි ප්‍රථිපල වලින් සිදුවන අලාභ හෝ හානි සඳහා වගකියනු නොලැබේ.

10. වියාචන

"Scale up shop" වැඩසටහනේ අයදුම්කරුවන් GIZ Sri Lanka හෝ Dilmah Tea අතර කිසිදු රැකියාවක්, හවුල් ව්‍යාපාරයක්, නියෝජිත ආයතනයක් හෝ හවුල් සබඳතාවයක් ස්ථාපිත නොකරයි. GIZ Sri Lanka Dilmah Tea සහ ඔවුන්ගේ අන්නුබද්ධ ආයතන "Scale up shop" වැඩසටහනෙන් ස්වාධීනව තමන්ගේම ක්‍රියාකාරකම් හෝ සහයෝගීතාවයන් මෙම වැඩසටහන දියත් වන කාලය තුල සිමා නොකළ යුතුය.

11. පාලන නීතිය සහ විවිධ විධිවිධාන

මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි ශ්‍රී ලංකාවේ නීති මගින් පාලනය වන අතර ඒවාට අනුකුලව අර්ථ දැක්විය යුතුය. මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි යටතේ පැන නගින ඕනෑම මතභේදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණවල තනි අධිකරණ බලයට යටත් වේ.

GIZ Sri Lanka සහ Dilmah Tea අයදුම්කරුවන්ට පුර්ණ දැනුම්දීමක් සහිතව මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි සංශෝධනය කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට අයිතිය රඳවා තබා ගනී.

 

 "Scale up shop" වැඩසටහනට සහභාගී වීමෙන්, අයදුම්කරුවන් මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි සහ වැඩසටහන් මාර්ගෝපදේශ පිළිපැදීමට එකඟ වේ. 

This websitewas produced with the financial support of the European Union and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. Its contents are the sole responsibility of implementing partner and do not necessarily reflect the views of the EU or the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.